Kronika


Chemické Vánoce

19. 12. 19

Vánoční čas zavítal i do prostor laboratoře a učebny chemie. Kolegyně Václavíková s žáky z tercie naší školy vyrobila tématický vánoční stromek, který neopadá. Sama pak vyrobila perníkovou periodickou tabulku prvků. Než jsme však stihli vymyslet kam ji umístíme, zmizela v trávících traktech studentů sekundy. Zbylo nám jen stříbro, chrom a síra:
Papáme chemii


Malý Montmartre

17. 12. 19

Plakáty vyvěšené na školních chodbách dlouho upozorňovaly všechny kolemjdoucí na kulturní akci, pořádanou francouzskou sekcí školy, Malý Montmartre. Ve čtvrtek 12. prosince 2019 během třetí a čtvrté hodiny probíhal na našem gymnáziu prodej tradičních francouzských pochoutek, slaných i sladkých. Francouzštináři z celé školy se vžili do rolí pekařů, kuchařů, cukrářů i prodavačů. Učitelé a současní i bývalí studenti se pak s radostí pustili do nákupů a mlsání. Mezi přítomnými byl hostem i rodilý mluvčí.

K příjemné atmosféře Malého Montmartru přispěly nejen tóny francouzských šansonů znějící školou, ale také doprovodný program odehrávající se v aule a ve foyer školy. Třídy společnými silami připravily nezapomenutelnou půlhodinku kulturní zábavy. Mohli jsme si poslechnout sólová i sborová vystoupení, objevilo se i scénické čtení a recitace básně. Nechyběla ani instrumentální hudba.

Přečíst celý článek


Tercie na prohlídce Legiovlaku

4. 12. 19

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 navštívila naše třída tercie vlak legionářů, jenž stavil na vlakové zastávce v Dobříši. Nejdříve nám byl promítnut krátký film o tom, co to vlastně legie byly a
za jakým účelem vůbec vznikaly. Následně nás pan průvodce v dobové uniformě provedl každým jednotlivým vagonem a vysvětlil nám, jak legionáři vlastně žili, kde spali, jak se
bavili a jak se vypořádávali se svými potřebami a nemocemi. Celou exkurzi jsme zakončili skupinovou fotografií u vlaku.

Všem terciánům se výprava za legionáři líbila, o čemž svědčí níže uvedené reakce některých spolužáků:

Přečíst celý článek


Odpad

3. 12. 19

Program pro studenty s názvem Odpad by na první pohled zaujal možná biology, kteří by uvítali ekologické téma ve své výuce. Slovo odpad má však širší význam, mimo jiné je to také název knihy Andyho Mulligana.

„Nikdy nevíte, co najdete! Rafael bydlí spolu se dvěma kamarády Gardem a Krysou na skládce odpadu v nejmenované zemi připomínající Brazílii, jsou to děti ze slumu. Jednoho dne najde mezi odpadky tašku, v níž je 1100 peset, obrázek a klíč. Tento nález v chlapcích zažehne touhu po dobrodružství, a tak se rozhodnou přijít na to, komu věci patří. Když to zjistí, dozvědí se i o boji jednoho člověka se strašnou nespravedlností. To se však dozvědět neměli – brzy jde o život i jim.“

Přečíst celý článek


Pravěký den s primány

24. 11. 19

V pátek 22. 11. 2019 proběhl na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši projektový den na téma Pravěk. Jedná se o projekt, při kterém se primáni seznamují s vývojem člověka a počátky našich dějin neotřelou a pro ně zábavnou formou. Já jsem měla tu čest se zúčastnit jako nezávislý pozorovatel a jako historik a didaktik dát žákům zpětnou vazbu na jejich práci.

Žáci byli na základě losu rozděleni do pěti skupin – dvě se zaměřily na téma doby kamenné, další na dobu bronzovou, železnou, kultury Keltů a Germánů. Před nimi stály tři úkoly. Připravit dioráma – živý obraz, který poskytl spolužákům vhled do dané epochy, dobové oděvy na módní přehlídku, aby mohli vzájemně porovnat, jak se vyvíjelo odívání a používané materiály, a divadelní scénku, díky níž všem zúčastněným připodobnili, jak se v dané době žilo.

Přečíst celý článek


Páteční happening k 30. výročí sametové revoluce

23. 11. 19

Na 15. listopad odpoledne připravili zejména sextáni pod režijním vedením kolegyně Šárky Musilové mimořádné příležitostné setkání studentů, učitelů i rodičů. Program, kterého jsem
se ráda zúčastnila, byl velice vyvážený a zajímavě postavený. Cílem bylo vtáhnout přítomné do dějů listopadových událostí roku 1989. Velmi zdařilý byl výběr dokumentu Deník Ivany A., povedlo se hudební vystoupení studentů a všechny jistě zaujalo i vyprávění pamětníků z řad učitelů. Nám, kteří jsme osobně zažili, jak kráčely dějiny v roce 1989, byl happening připomínkou atmosféry tehdejší doby. Všem mladším by mohl ukázat, že o jakékoli lidské vztahy je potřeba pečovat – tedy i o získanou svobodu.

Přečíst celý článek


Před 30 lety: Prohlášení studentů dobříšského gymnázia

21. 11. 19

OriginálMy, studenti Gymnázia Dobříš rozhodně protestujeme proti brutálnímu zásahu československých pořádkových sil v souvislosti s projevy lidské nespokojenosti při pátečních studentských demonstracích v Praze. Žádáme důrazně okamžité potrestání a veřejné ostouzení těch, kteří vydali příkaz, nebo přes svou pravomoc nezabránili zběsilému řádění pořádkových sil v pražských ulicích.

Vyjadřujeme solidaritu a plně se ztotožňujeme s prohlášeními pražských studentů vysokých škol a prohlášeními středních škol a českých a slovenských umělců. Vyhlašujeme plnou podporu Prohlášení sekretariátu UV SSM a žádáme otevřený dialog bez obušků, slzného plynu a předběžných podmínek.

Přečíst celý článek


Beseda k 30. výročí sametové revoluce

20. 11. 19

Před víkendem oslav 30. výročí sametové revoluce 1989 pozvalo Gymnázium Karla Čapka všechny studenty, absolventy, rodiče a přátele školy ke vzpomínkovému setkání.

Ve velmi příjemné atmosféře jsme společně shlédli dokumentární film Karla Strachoty "1989: Z deníku Ivany A." a pak následovala uvolněná diskuse s pamětníky: panem ředitelem Kastnerem, paní profesorkou Hlásnou a panem profesorem Burešem. Z jejich povídání jsme se dozvěděli o událostech a atmosféře revolučních týdnů v Dobříši. Bylo povzbudivé slyšet, že naše gymnázium mělo již tehdy osvícené vedení, profesory i studenty. Když jsme se těch, kdo jako dospělí zažili dobu minulou i dnešní, ptali na srovnání, mohli jsme slyšet velmi cenné postřehy: v minulosti se lidé více zaměřovali na budování hlubších vztahů a studenti se více sami hlásili k vyzkoušení. ;-) Zato dnes máme mnohem lepší možnosti cestovat a vyhledávat informace. A především jsme získali svobodu říkat i na veřejnosti to, co si opravdu myslíme.

Přečíst celý článek


Hašler…

18. 11. 19

Studenti 3. ročníku a oktávy měli ve čtvrtek 14. 11. 2019 možnost zhlédnout v Divadle na Vinohradech inscenaci divadelní hry Hašler

Autorem této hry, která nám přibližuje osudy Karla Hašlera, písničkáře, herce, textaře a skladatele, jehož život byl ukončen v koncentračním táboře, je známý český spisovatel a dramatik Pavel Kohout.

Postavu Karla Hašlera ztvárnil Petr Rychlý, jehož herecký, hudební i pohybový výkon lze hodnotit jako obdivuhodný. Pozadu nezůstali ani další herečtí představitelé, za všechny jmenujme např. Kateřinu Brožovou, Tomáše Töpfera, Martina Zahálku, Jaroslava Satoranského, Otakara Brouska ml. aj. Zcela po zásluze byly jejich herecké výkony odměněny potleskem ve stoje.

Přečíst celý článek


Návštěva ÚOCHB

17. 11. 19

14. listopadu se chemický seminář septimy a 3. ročníku zúčastnil návštěvy Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde studenti měli možnost vidět skutečné laboratoře.V každé laboratoři byla připravena  přednáška o části výzkumu odehrávajícího se v tomto ústavu. K vidění byla například laboratoř pro výzkum generické informace, nebo laboratoř pro testování léčiv na nádorových buňkách. Z mých vlastních dojmů mohu dodat, že exkurze byla úžasná a dozvěděli jsme se mnoho nového.


Hodiny moderní chemie

15. 11. 19

V pátek 15. listopadu 2019 se žáci sekundy, tercie a sexty našeho gymnázia měli příležitost zúčastnit programu, který pro ně pod názvem Hodina moderní chemie připravili studenti Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze.

Žáci z tercie a sexty, kteří chemii už mají více let, měli přednášku zaměřenou na barvy a v tomto duchu se nesly všechny experimenty. Od vlnové délky přes rajčatový džus tvořící duhu
a amoniakovou fontánu jsme se dostali až k fluorescenci a principu tradiční fotografie. Sekundáni, kterým tento rok výuka chemie teprve začala, se formou zábavných pokusů seznámili
s různými obory chemie. Nechyběly kouzelné přeměny kapalin, barevný oheň ani střelný prach. A na konci hodiny dostal každý kornoutek se zmrzlinou vyrobenou pomocí kapalného dusíku.

Přečíst celý článek


Beseda s Martou Kubišovou

8. 11. 19

Ve středu 6. listopadu 2019, u příležitosti výročí 30 let od sametové revoluce, se v dobříšském městském muzeu uskutečnila beseda s paní Martou Kubišovou, ikonou 17. listopadu. Podílela se na  demokratizaci a dekomunizaci Československé republiky. Je signatářkou Charty 77 a nějaký čas působila jako její mluvčí. 

Tato beseda pro studenty (dějepisných seminářů z VIII a 4. ročníku a zájemce převážně ze sexty) byla naprosto jedinečná, paní Kubišová už se totiž žádných veřejných vystoupení kromě posledního koncertu v Lucerně neúčastní a jen díky vztahu jejího moderátora Petra Větrovského k Dobříši se u nás diskuze konala. 

Přečíst celý článek


Podpora stávky učitelů

6. 11. 19

Podporujeme Českomoravský odborový svaz pracovníků školství ve snaze o nárůst tarifních platů pro pedagogy. Vzhledem k již naplánovaným a zaplaceným aktivitám pro žáky naší školy (divadelní představení, beseda s paní Martou Kubišovou, studentská konference v Norsku) se ke stávce připojujeme tímto prohlášením a vyslovujeme s ní souhlas.

Co stávka učitelů (ne)vyřeší?

Uvědomujeme si, že mzdy ve školství jsou skutečně nízké. Platy českých učitelů tvoří jen 64 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je nejméně ze států OECD a EU. Česká republika dává na školství o čtvrtinu méně, než je průměr vyspělých států světa.

Přečíst celý článek


Tajný deník Adriana Molea

4. 11. 19

Do školní pošty nám přišlo poděkování za divadelní představení tercie (dnes již kvarty), které bylo sehráno na konci minulého školního roku. Přinášíme Vám tento dopis v plném znění. Děkujeme za projevené sympatie.


Neobyčejná literární exkurze

23. 10. 19

Jules DupréV úterý 8. října 2019 měli studenti 3. ročníku možnost navštívit výstavu obrazů francouzských impresionistů v Paláci Kinských v Praze. Národní galerie Praha nabídla návštěvníkům velkou a jedinečnou výstavu obrazů slavných impresionistů, z nichž byli zastoupeni např. Claude Monet, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir, Alfred Sisley či Paul Gauguin. 

Pro impresionistické malíře byl důležitý osobní prožitek z přírody nebo města. I my jsme byli plni dojmů z této unikátní výstavy. Zhlédli jsme obrazy zobrazující moře, les i jiné typy krajiny, dále pak plátna zachycující různá malá přístavní města, ale i velkoměsta například Paříž. 
Po prohlídce výstavy byla na programu návštěva Muzea Franze Kafky. Muzeum je úžasně atmosférické. Podkrovní prostory, zahalené do černé barvy, tabulky, na kterých jsou různé citace z Kafkových knih, a hudba dávají této výstavě nový rozměr. Návštěvník se snadno vcítí do pocitů, které Franz Kafka v životě zřejmě zažíval. Díky této výstavě jsme se seznámili s mnohými aspekty, které autorův život ovlivnily.  Na konci prohlídky jsme si všichni sedli a diskutovali o životě i díle Franze Kafky a hlavně o našich dojmech z výstavy. 

Přečíst celý článek


Můžeš podnikat – seminář SVS

10. 10. 19

Ve středu 9. října 2019 naše gymnázium navštívili v rámci motivačního semináře dva úspěšní podnikatelé. Prvním řečníkem byl pan Tomáš Hülle (European Centre for Career Education) a druhým pan Libor Malý (zakladatel portálu jobs.cz, nyní Adato). Během povídání o své podnikatelské kariéře zmiňovali například, jak je důležité vybrat si v životě to, co člověka bude naplňovat a dělat šťastným, ať už to bude v jakémkoli oboru. Vyvraceli obavy studentů z podnikání a zodpovídali zajímavé dotazy. Oba pánové byli velmi milí a beseda příjemná, děkujeme za návštěvu a příběhy ze života.

Ze zpětné vazby účastníků:

„Seminář mi přišel dosti přínosný. Oba řečníci mluvili upřímně, zajímavě a na nic si nehráli. Zároveň se mi líbí, že řečníci neříkají jen naučené fráze, ale vyprávějí vlastní příběhy a snaží se studenty motivovat.“

„Seminář jako celek mě zaujal, i když nemám v plánu podnikat. Přišlo mi zajímavé, co všechno je vlastně s podnikáním spojené, ať už jde o personalistiku (kontakty, tým), investice do budoucna nebo rozvíjení firmy.“

Šárka Musilová


Hlasy sametu

10. 10. 19

Pěvecký sbor ZUŠ a Gymnázia Karla Čapka v Dobříši, AGLAIA, byl pozván k účasti na jedinečném videoprojektu „Hlasy sametu“, k oslavě 50 let Unie českých pěveckých sborů a 30 let svobody, který realizuje UČPS ve spolupráci s mediálním partnerem Českou Televizí.

Výsledný videoklip, bude mít premiéru 17. listopadu on-line na internetu a ve vysílání ČT a bude sestřihem záběrů na jednotlivé sbory v ČR a na Slovensku a budou v něm účinkovat také slavní zpěváci a pěvci, např. Vojta Dyk, Adam Plachetka, Jana Kirschner a další hvězdy, jejichž hudební dráha začala ve sborech dětských.

Natáčení proběhlo 9.10. na zámeckém nádvoří i za účasti nejmenších zpěváčků z přípravného sboru ZUŠ, RUKAVIČKY.

Jana Malá


17. listopad

9. 10. 19

Letos uplyne 30 let od 17. listopadu 1989, který odstartoval sametovou revoluci a s ní velké změny v řízení našeho státu i v životech lidí. Přinesl změnu režimu, pluralitní demokracii a svobodu. Demokracie a svoboda jsou hodnoty, které je třeba si připomínat v každé době. Na Gymnáziu Karla Čapka si výročí 30 let od sametové revoluce také připomínáme nejen v hodinách, ale i zážitkovými programy, besedami a dalšími akcemi.

 • Post Bellum workshop Zítra celá země: 2. ročník, kvarta, sexta
 • Beseda s disidentkou paní Květoslavou Princovou: kvarta, sexta, dějepisné semináře
 • Beseda s osobností paní Martou Kubišovou
 • Projekce Totalita Multimediální průvodce 1948 – 89: 2. r., 3. r., sexta, septima
 • JSNS Měsíc filmu na školách s besedou s pamětníkem
 • 1989 Rok zázraků – plakátová výstava

Šárka Musilová


Nová PRIMa informatika

9. 9. 19

PaKó

Ministerstvo školství připravuje novou koncepci rozvoje digitálních dovedností a informatiky, která by měla prolínat všemi předměty. Nový způsob výuky se testuje na vybraných školách. V této prestižní skupině nechybí ani Gymnázium Karla Čapka. Pilotní ověřování potrvá do června 2020. Poté by podle nové koncepce měly začít učit všechny školy v ČR.

Ministerstvo tímto ověřováním získává zpětnou vazbu od škol, jak v praxi fungují nově navržené učební materiály k rozvoji informatiky u žáků. Na testování nové informatiky jdou evropské dotace z projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (PRIM). Pokusné ověřování řídí ministerstvo a realizuje ho všech devět pedagogických fakult v ČR ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání. 

Přečíst celý článek


Volby 2019

18. 6. 19

Volební duel proběhl v úterý 11. června 2019 od 14:00 do 15:30 ve třídě 2 B. Šest fiktivních politických stran vyslalo své mluvčí a lídry do předvolebního souboje argumentů.

Jaké strany to byly? Jakou ideologii zastupovaly? 

 • Konzervativní pařmeni do parlamentu (ideologie konzervatismus) 
 • ZEMIO (ideologie komunismus) 
 • Česká strana liberálů (ideologie liberalismus) 
 • Harmonické Česko (ideologie nacionalismus) 
 • Socialisté-Optimisté (ideologie socialismus) 
 • Česká strana zelené planety (ideologie environmentalismus) 

Moderátory volební diskuse byla paní učitelka Jana Sprengerová a absolvent gymnázia David Bláha z oktávy. Volebního duelu se zúčastnilo okolo 70 diváků, jednalo se především o zájemce z 1. ročníku, 2. ročníku,  3. ročníku, kvinty a kvarty. Ačkoli průběh diskuse komplikovalo velké horko, mluvčí stran se zhoršenými podmínkami nenechali nikterak rozhodit.

Přečíst celý článek


Exkurze v ZOO

10. 6. 19

Dne 11.6. jsme se vydali na exkurzi do pražské zoo. Nejprve jsme vyplňovali pracovní list týkající se zajímavostí o zvířatech žijících v jednotlivých pavilonech. Poté jsme si, za doprovodu zaměstnankyně zoo, vyslechli přednášku o etologii. Dokonce jsme měli možnost sáhnout si na některé kožešiny, například mravenečníka a tygra. Na závěr jsme navštívili pavilon Indonéské džungle. Exkurze nám poskytla mnoho nových zážitků a zajímavých poznatků. Nejen nás, ale i zvířata v zoo, sužovaly tropické teploty, a tak jsme byli z výletu vyčerpaní.

Klára M., Martina K., sexta


Dlouhá cesta na krátký závod

7. 6. 19

Ve středu 5. května se 17 závodníků z našeho gymnázia vypravilo na celostátní přebor škol v orientačním běhu. Na ten se naše škola nominovala díky drtivému vítězství v krajské kole přeboru škol v orientačním běhu konaném v Kladně. Dovolujeme si přinést krátkou reportáž z cesty a závodu.

5.55 mžourající  nasedáme na Dobříši do autobusu č. D98 směr Praha

6.39 rychlý přesun do metra, nákup lístků na MHD a úprk metrem na Smíchovské nádraží

6.57 nástup do vlaku linky S6. Naštěstí mimořádnost na trati vlak jen zpozdila, přijíždíme na hlavní nádraží s minutovým ztrátou proti jízdnímu řádu

Přečíst celý článek


Výměnný pobyt do Marseille

6. 6. 19

Na přelomu května a června se vybraní studenti kvinty a sexty Gymnázia Karla Čapka Dobříš vydali na výměnný pobyt do Marseille. Setkali jsme se zde se svými francouzskými korespondenty, u kterých jsme celý týden bydleli, poznali, jak se žije v typické francouzské rodině, a procvičili si znalosti cizích jazyků. Absolvovali jsme také prohlídku jejich lycea Jean Perrin a podívali se, jak probíhá výuka matematiky nebo dějepisu. Navštívili jsme mnoho památek a zajímavých míst, například Notre-Dame de la Garde, starý přístav nebo muzeum mýdla a dokonce jsme se i projeli lodí na nedaleký ostrov. V průběhu pobytu jsme nezůstali jen v Marseille, prošli jsme si i město Aix-en-Provence a strávili odpoledne na pobřeží La Ciotat. Volné dny jsme trávili společně na pláži a poslední večer jsme si zahráli bowling. Čas prožitý s francouzskými kamarády jsme si všichni užili, a tak se třeba někdy opět sejdeme, ať už v Marseille, v Praze, nebo kdekoliv jinde.

Přečíst celý článek


Studenti kvinty před soudem

4. 6. 19

V úterý 23.4. 2019 jsme po Velikonočních prázdninách s naší třídou navštívili Okresní soud v Příbrami. Díky paní Jelínkové (mamince jedné studentky) jsme mohli vidět skutečné soudní jednání.

Byli jsme pozváni na případ pána, který pod vlivem alkoholu naboural velkou rychlostí do jedoucího auta s přívěsem. Celý případ byl velmi zajímavý, jak už samotným prostředím soudní sídně, ve které se jednání odehrávalo, tak i tím jak paní soudkyně dokonale vládla celému případu a všechno měla pod palcem. Po přečtení rozsudku (viník dostal zákaz řízení plus peněžní pokutu) a ukončení celého jednání nám byla ochotná zodpovídat na otázky, ať už se týkaly její profese nebo konkrétního případu.

Takto strávené dopoledne pro nás bylo velmi přínosné a poučné a většina z nás si z tohoto jednání vzala ponaučení, že sedat za volant pod vlivem alkoholu může mnohdy stát víc, než jen nabourané auto.

Kvinta

Poznámka: V termínu 9. 5. 2019 na jiný případ u Okresního soudu v Příbrami jel podívat 1. ročník. Jednalo se také o dopravní nehodu bohužel s následkem úmrtí a případ nebyl uzavřen, ale odložen.


Exkurze do Berlína a Postupimi

20. 5. 19

Dne 9. 5. 2019 jsme vyrazili na dvoudenní exkurzi do Německa, kde jsme navštívili Berlín a Postupim.  Během zájezdu nás provázela česká průvodkyně, která nám cestou sdělovala obecné informace o Německu. Po příjezdu do Berlína jsme se setkali s německým průvodcem, který byl velmi milý, ochotný a lépe informovaný než paní průvodkyně. Po zbytek dne probíhal výklad v německém jazyce, který nám naše průvodkyně stručně překládala.

Odpoledne jsme si prohlédli zbytky Berlínské zdi, Braniborskou bránu a Židovský památník. Poté jsme měli volný čas, abychom si něco koupili a podívali se do Pamětního kostela císaře Viléma. Celý den jsme se pohybovali na hranici mezi Západním a Východním Berlínem. Zastavili jsme se také u hraničního přechodu Checkpoint Charlie, který dodnes připomíná období studené války. Po šesti hodinách strávených poznáváním Berlína jsme přijeli do hotelu na předměstí.

Přečíst celý článek


Krajský přebor škol v orientačním běhu

17. 5. 19

V krajské kole přeboru škol v orientačním běhu konaném tento týden v Kladně zvítězilo družstvo našeho gymnázia v jediné týmové soutěži, které jsme se zúčastnili: druhý stupeň ZŠ/ nižší gymnázium (kategorie D7-S+D9-S+H7-S+H9-S). Druhé družstvo v pořadí získalo méně než polovinu bodů, než které si vyběhli naši závodníci a závodnice. Tímto se škola nominovala ve výše uvedených kategoriích do celostátního přeboru škol. Ten se koná ve středu 5. června 2019 v Brně.

Oficiální výsledky kategorie druhý stupeň ZŠ/ nižší gymnázium

  1. Gymnázium Dobříš 113 bodů
    2. ZŠ Kostelec n. Č. lesy 56 bodů
      3. Gymnázium Kladno 45 bodů


Novosvětská v Rudolfinu

13. 5. 19

RudolfinumStudenti sexty vyrazili 10. 5. Do Rudolfina v Praze, kde se zúčastnili dopoledního programu pro školy. Představení se týkalo Dvořákovy Novosvětské. V časovém rozpětí dvou hodin dirigent a moderátor společně s doprovodem orchestru rozebrali všechny čtyři věty Novosvětské, kdy po každém vysvětlení jednotlivých úseků dané věty přehrál orchestr celou tuto větu jako celek.


Projekt Krajské hospodářské komory Středočeského kraje

6. 5. 19

Ve čtvrtek 2.května vyrazila kvarta na exkurzi do kosmetické firmy CAPRI v Čími za Novým Knínem. Fundovaným průvodcem nám byla paní Zuzana Kučerová, která v úvodu našeho setkání vysvětlila filozofii podniku a jeho produkty. Následovala exkurze po provozech, kterými nás provázel výrobní ředitel pan Pavel Čermák. Viděli jsme jednotlivá stanoviště od skladu surovin přes výrobnu až po plnírnu a expedici. Ke konci setkání si každý účastník vyrobil vlastní pleťové mléko a balzám. Následoval krátký test, který shrnoval nabyté vědomosti formou soutěže s cenami v podobě kosmetických produktů. Projekt bude ještě pokračovat prezentacemi ve škole.  


Analýza kyseliny deoxyribonukleové

26. 4. 19

DNA přednáškaVe čtvrtek 25. dubna navštívil školu pan Richard Nádvorník, obchodní ředitel firmy SEQme, která sídlí na Dobříši a zabývá se sekvenováním DNA. Studentům septimy a chemického semináře povyprávěl o zajímavostech z oblasti výzkumu a hlavně praktických činnostech spojených s DNA.

Na konkrétním příkladu genu BRCA1, zodpovědného za rakovinu prsu, ukázal možnosti současné medicíny předpovědět onemocnění. Připomněl také cca 10 let starý případ vyměněných dětí v Třebíčské porodnici, který potvrdila analýza DNA rodičů a dětí.


Juniorský maraton

15. 4. 19

Družstvo našich žáků a žákyň dnes na juniorském maratonu konaném ve Stromovce jako přebor Prahy a Středočeského kraje uběhlo maraton v čase 2:59:35 a obsadilo tak 22. místo z 95 zúčastněných školních štafet. Každý z deseti členů naší štafety běžel dva okruhy v celkové délce 4 200 m.

Vynikajícího času dosáhl na svém úseku Ondřej Janda z 2. ročníku. Cílem prolétl za 14:22.4. Dosáhl tak 9. nejlepšího času úseku mezi 951 účastníky (na jeden kilometr mu průměrně stačily 3 min 25 sekund, maraton by tímto tempem uběhl za 2 hodiny 24 minut).

Děkujeme nejen Ondřejovi za reprezentaci našeho ústavu a gratulujeme všem k vynikajícímu výsledku.


Jurský park

12. 4. 19

V pátek 12. dubna zavítal na školu Mgr. Štěpán Pícha, paleontolog, který na konkrétních situacích filmu "Jurský park" vysvětloval zajímavosti ze života dinosaurů. Informace byly ale komplexnějšího charakteru, tak jsme se  dozvěděli také o metodách výzkumu, o zvláštnostech a charakteristikách živočišných druhů či o cestách evoluce. O tom, že byla přednáška podnětná, svědčí i závěrečná diskuse, která trvala bezmála půl hodiny.
David Bílek


Židovská hudba a Deník 1938 - 1945

5. 4. 19

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 se v dobříšském KD konal koncert židovské hudby pro violoncello. Vystoupil zde pan Jiří Hošek, uznávaný umělec a docent pražské AMU, a jeho dcera Dominika Weiss Hošková, vynikající violoncellistka, která sklízí úspěchy v mezinárodních soutěžích a studuje hru na violoncello přímo v Izraeli.

Že vám připadá příjmení "Weissová Hošková" povědomé? Maminkou a babičkou zmíněné umělecké dvojice je paní Helga Weissová Hošková, která již dvakrát navštívila naše gymnázium, aby povídala o svém životě a zejména o tom, co zažila jako židovské dítě za 2. světové války. Paní Weissová Hošková přežila Terezín, Osvětim a nakonec i Mauthausen, tábor smrti. O letech 1938 - 1945 si vedla deník, který vyšel knižně. Právě z tohoto deníku studentky 3. ročníku Gymnázia Karla Čapka, Anna Picková a Klára Uriková, na koncertě předčítaly vybrané úryvky.

Díky nádherné židovské hudbě, dobrému přednesu našich studentek, atmosféře místa bývalé synagogy a hlavně účasti samotné paní Helgy byl koncert příjemným zážitkem.

Šárka Musilová

Související články: Poselství paní Hoškové očima studentů seminářeBeseda s paní Helgou Hoškovou Weissovou


Úspěchy v konverzačních soutěžích

3. 4. 19

Naši žáci se v posledním týdnu zúčastnili krajských kol konverzačních soutěží v cizích jazycích.

Sebastien Lenker z 2. ročníku si 26. března vyzkoušel konverzační soutěže v ruském jazyce.  V krajském kole obsadil pěkné 3. místo. 

O týden později (2. dubna) se konalo krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Největšího úspěchu z našich reprezentantů dosáhla Lucie Prusíková (kvarta), které vyhrála kategorii A1 a postoupila do kola celostátního. 

V kategorii B1 Klára Kopecká (kvinta) obsadila 2. místo. V kategorii B2 opět soutěžil Sebastien Lenker a tentokrát se umístil na 4. místě.

Všem výše uvedeným gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.


Lyžařský kurz St. Michael im Lungau

29. 3. 19

Letošní lyžařský kurz pro kvintu, první ročník a část sexty a druhého ročníku v rakouském městečku St. Michael im Lungau se jako tradičně uskutečnil pod dohledem profesorek Brabencové, Šrámkové a Hlásné, profesora Švancara a několika dalších lyžařských instruktorů. Poměrně pozdní termín, týden po jarních prázdninách, nám přinesl jen samé výhody, od prázdnějších sjezdovek přes krásné slunečné počasí po skvělý sníh po většinu dní… a dobrou náladu díky tomu všemu. Téměř veškerou smůlu nám totiž vyčerpala paní profesorka Šrámková svými úrazy první den.

Za pět dní lyžování našich šest družstev (začátečníci, mírně pokročilí lyžaři, pokročilí z kvinty a prvního ročníku, snowboardisti a sextáni s druháky) projezdilo čtyři střediska; Aineck, kde nám hned první den nasněžilo na celý týden, Fanningberg, kde jsme strávili dokonce dva dny a vyzkoušeli si i závodění, Katschberg, odkud jsme naopak už po polední pauze odjeli na návštěvu vodního světa v Tamswegu, a Grosseck-Speireck, kde bylo tak slunečno, že ani bez bund a mikin nám nebyla zima.

Moc jsme si celý kurz užili a za všechny skvělé zážitky děkujeme:-).  

Studenti kvinty


Olympiády a další soutěže

22. 3. 19

Chemická olympiádaKrajské kolo chemické olympiády
Ve čtvrtek 21. března reprezentoval školu náš žák Jakub Hronza z kvarty na krajském kole chemické olympiády. V konkurenci třicítky soutěžících se stal se 70 % správných odpovědí úspěšným řešitelem.

Okresní kolo recitační soutěže
Dne 19. března se uskutečnilo v Lochovicích okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. První místo ve třetí kategorii obsadil Matyáš Novák z primy. Moc blahopřejeme a držíme palce v krajském kole.

Okresní kolo zeměpisné olympiády
Martin Tyrmer ze 2. ročníku obsadil druhé místo v okresním kole zeměpisné olympiády (konalo se 20. února). Postoupil do kola krajského.

Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Staršího data je úspěch Lízy Machové z tercie olympiády v českém jazyce. Ta se 28. ledna v okresním kole mezi 47 účastníky umístila na skvělém druhém místě a postoupila do kola krajského. 


Lyžařský kurz Hinterstoder

20. 3. 19

V neděli 27. ledna se třída sekunda vydala na lyžařský kurz v Hinterstoderu v Rakousku.

Po příjezdu jsme se sešli na večeři a byli jsme rozděleni  do čtyř skupin ve kterých jsme zbytek kurzu lyžovali. Lyžovali jsme v lyžařském centru Hinterstoder ale také jsme 2 dny měli příležitost navštívit centrum Wurzeralm, které bylo sice menší než Hinterstoder, ale díky tomu tam také bylo méně lidí. Po lyžováni jsme si většinou vyprosili návštěvu obchodu, abychom mohli nakoupit dárky domů. Odpoledne jsme trávili ve sněhu za chatou a užívali si volného času. Když jsme se navečeřeli, instruktoři nám vždy připravili program. Jednou to byl orientační běh, jednou hry po družstvech a v úterý večer dokonce návštěva člena horské služby.

Přečíst celý článek


Rekonstrukce učebny chemie

15. 3. 19

O jarních prázdninách jsme dokončili rekonstrukci učebny chemie. V říjnu minulého kalendářního roku byla v učebně vyměněna podlahová krytina a rekonstruovány stupnice. V březnu tohoto roku jsme na zadní stěnu osadili nové skříňky s kombinovaným dekorem - světlé dřevo a tyrkysová. Učebna je tímto hotova a již se těší na první výuku v novém kabátě.


Úspěšnost našich absolventů

1. 3. 19

Zajímá Vás, jak si vedou naši žáci po úspěšném absolvování Gymnázia Karla Čapka? Nás taky :) Proto jsme připravili statistiku jejich úspěšnosti v dalším studiu. Ve statistice je zahrnuto několik tříd absolventů, každá třída právě jednou. Jedná se o data platná k začátku letního semestru akademického roku 2018/19, tj. ke konci února 2019. Data jsme získali přímo od absolventů a měla by být platná ke konci února 2019.

Ve všech sledovaných třídách jsme zjišťovali počet našich absolventů na vysokých, popřípadě na vyšších odborných školách. Pro zpřesnění vypovídací hodnoty nás zajímal i aktuální navštěvovaný ročník. Některým studentům se nepodaří složit všechny zkoušky a postoupit do vyššího ročníku či nastoupit hned napoprvé do pro sebe vhodné školy. Jsou potom uvedeni v nižším ročníku než většina jejich bývalých spolužáků.

Přečíst celý článek


Když se řekne profese

19. 2. 19

V úterý navštívily náš ústav děti ze 4. mateřské školy v Dobříši. Předškoláci se přišli podívat na profese, které pracují na gymnáziu. Děti si prohlédly výuku v učebnách informatiky a biologie. Poznávaly nástroje při hudební výchově v aule. Chvilku pobíhaly po škole se školnicí a na závěr se podívaly i do bufetu. Podle všeho se jim na gymnáziu moc líbilo a třeba je za pár let potkáme jako nové žáky naší školy.