Maturitní zkouška 2023/24

TermínAktivita
1. prosince 2023Přihlášky žáků k maturitním předmětům
31. března 2024Odevzdání seznamu literárních děl Písemná žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka
15. – 16. dubna 2024Písemné práce
17. dubna 2024Písemné práce z cizích jazyků (kromě ANJ)
18. dubna 2024Praktická zkoušky (VYV, HUV…)
29. dubna 2024Klasifikační pedagogická rada
30. dubna 2024Předání závěrečného vysvědčení, poslední zvonění
Zkoušky společné části – didaktické testy
2. května 2023 8.00 Matematika
13.30 Anglický jazyk
3. května 2023 8.00 Český jazyk a literatura
4. května 2023 8.00 Matematika rozšiřující
13.00 Francouzský jazyk, ruský jazyk
20. – 23. května 2024Ústní zkoušky profilové části
? května 2024Předávání maturitních vysvědčení, zámek Dobříš
30. června 2024Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu
? září 2024Ústní zkoušky profilové části (podzimní termín)

Dokumenty

Absolventi

  • Europass: Dokument doplňující osvědčení o středním vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce) – vyberte dle svého studijního oboru, roku a požadovaného jazyka

Podoba maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

  • Didaktické testy společné části: ČJL, cizí jazyk nebo MAT
  • Praktická zkouška (pokud žák zvolil HUV, VYV nebo IPR)
  • Písemná práce a ústní zkouška z ČJL
  • Písemná práce a ústní zkouška z cizího jazyka
    (daný cizí jazyk žák zvolil ve společné či profilové části)
  • Ústní zkoušky profilové části

Statistiky přihlášených

Často Kladené Dotazy