Maturitní zkouška 2022/23

TermínAktivita
1. prosince 2022Přihlášky žáků k maturitním předmětům ✓
31. března 2023Odevzdání seznamu literárních děl Písemná žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka
13. dubna 2023Písemná práce z českého jazyka a literatury
14. dubna 2023Písemná práce z anglického jazyka
17. dubna 2023Písemné práce z cizích jazyků (kromě ANJ)
18. dubna 2023Praktická zkouška VYV
20. dubna 2023Praktická zkouška HUV
27. dubna 2023Klasifikační pedagogická rada
28. dubna 2023Předání závěrečného vysvědčení, poslední zvonění
Zkoušky společné části – didaktické testy
2. května 2023 8.00 Matematika
13.30 Anglický jazyk
3. května 2023 8.00 Český jazyk a literatura
4. května 2023 8.00 Matematika rozšiřující
13.00 Francouzský jazyk, ruský jazyk
16. – 19. května 2023Ústní zkoušky profilové části
?. května 2023Předávání maturitních vysvědčení, zámek Dobříš
30. června 2023Odevzdání přihlášek k podzimnímu termínu

Dokumenty

Absolventi

  • Europass: Dokument doplňující osvědčení o středním vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce) – vyberte dle svého studijního oboru, roku a požadovaného jazyka

Podoba maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

  • Didaktické testy společné části: ČJL, cizí jazyk nebo MAT
  • Praktická zkouška (pokud žák zvolil HUV nebo VYV)
  • Písemná práce a ústní zkouška z ČJL
  • Písemná práce a ústní zkouška z cizího jazyka
    (daný cizí jazyk žák zvolil ve společné či profilové části)
  • Ústní zkoušky profilové části

Statistiky přihlášených

Často Kladené Dotazy