Novinky

14.2. Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány nejpozději 1. března 2021. Přihlášky mohou být odeslány poštou, datovou schránkou (fyzické osoby) či předány osobně v kanceláři školy: pondělí až pátek od 9 do 15 hodin. Pokud Vám termín nevyhovuje domluvte si jiný termín:  sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618. 

V tomto roce byl prodloužen čas konání jednotné přijímací zkoušky:  český jazyk a literatura trvá 70 minut, matematika trvá 85 minut.

Pokyny k přijímacímu řízení - viz dokument PDF. Další informace na stránce přijímací řízení.

13.2. Distanční a prezenční výuka

Od 15. února je ve všech třídách navýšen minimální počet meetů cizích jazyků na dvě vyučovací hodiny týdně.

Dopad aktuálních opatření ve školství na žáky našeho gymnázia naleznete v následující tabulce:

období 4. 1. – do odvolání neurčeno neurčeno neurčeno  
prezenční výuka (ve škole) nikdo VIII 4. III IV VIII 4. I II VIII 4. 
distanční výuka (on-line) I II III IV V VI VII VIII 
1. 2. 3. 4
I II III IV V VI VII
1. 2. 3.
I II V VI VII
1. 2. 3.

III IV V VI VII
1. 2. 3.

tabulka odpovídá aktuální verzi opatření ve školství (aktualizováno 14. 2. 2021)

 • úřední hodiny jsou po dobu distanční výuky stanoveny na
  • každou středu 10 – 14 hod / nebo po domluvě: sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618.
 • od 4. ledna je zakázána osobní účast všech žáků v budově školy
  • všichni žáci se povinně účastní distančního vzdělávání dle platného rozvrhu (viz Bakaláři)
  • jsou povoleny individuální konzultace (na základě výzvy příslušného vyučujícího)
  • dále jsou povoleny 
 • výpisy z hodnocení za 1. pololetí budou předány neprodleně po obnovení osobní účasti dané třídy na prezenční výuce 
 • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd

Distanční výuka všech tříd se řídí dle stálého rozvrhu platného od 1. září. V tomto rozvrhu jsou v Bakalářích vyznačeny hodiny distančního vzdělávání (příznak DisV). Na meety zvou vyučující žáky buď prostřednictvím Google kalendáře nebo z Učebny. Případná prezenční výuka všech tříd probíhá dle stálého rozvrhu platného od 1. září (s přihlédnutím k případným suplováním).

4.2. Veřejná zakázka

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš vyhlašuje veřejnou zakázku na nákup ICT a projekční techniky. Další informace na profilu zadavatele.

15.1. Změna rozvrhu distanční výuky

Od pondělí 18. ledna je vydán nový rozvrh distanční výuky. Naleznete jej zde na webu i v Bakalářích. U většiny tříd došlo k rozšíření hodin cizího jazyka, v části tříd v přeuspořádání hodin určených k online výuce (meet). Na hodiny DisV pozvou vyučující žáky obvyklým způsobem. Připomínáme, že i v hodinách označených SamS může probíhat on-line výuka daného předmětu (dle pokynů příslušného vyučujícího).