Novinky

16.4. Jednotná přijímací zkouška

Vstup do budovy školy na jednotnou přijímací zkoušku bude umožněn pouze uchazečům bez příznaků onemocnění COVID-19 a s negativním testem na přítomnost SARS-CoV-2. Tento test nesmí být starší 7 dnů a povinnost jej uchazeči provést má jeho stávající ZŠ. Podrobnější info i o testování uvádíme na stránce přijímací řízení.

Vstup do budovy bude umožněn uchazečům v 8.10.  Předpokládaný konec: 12.35 (PUP později).

Během celého pobytu v budově školy i v průběhu písemné zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu.

15.4. Provoz školy v květnu

Dopad aktuálních opatření ve školství na žáky našeho gymnázia: 

  4. 1. – 18. 4. 19. 4. – 2. 5. 3. 5. – 9.  5. 10. 5. – 16. 5. 
prezenční výuka (ve škole) nikdo nikdo III – rozvrh 
IV – rozvrh
I – rozvrh
II – rozvrh
příchod PO a ČT v 7.30 – 7.45 => testování
distanční výuka (on-line) I II III IV V VI VII VIII 
1. 2. 3. 4
I II III IV V VI VII VIII
1. 2. 3. 4.
I II V VI VII VIII
1. 2. 3. 4.

III IV V VI VII VIII
1. 2. 3. 4.

skupinové konzultace VIII 4.  + ohrožení VIII 4.   + ohrožení VIII 4.   + ohrožení

aktualizováno 29. 4.  18.00

Všechny osoby mají v budově školy povinnost použít respirátor minimálně třídy KN95 (lépe FFP2) či obdobnou ochranu úst a nosu. Osoby mladší 15 let mohou použít zdravotnickou roušku.

Úřední hodiny jsou stanoveny na středu 10 – 14 hod nebo po domluvě: sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618.

Prezenční výuka (rozpis týdnů viz tabulka výše)

 • žáci se dostaví v pondělí a čtvrtek mezi 7.30 a 7.45 a podrobí se testu na přítomnost C19 (či doloží negativitu jiným způsobem)
 • z důvodu režimových opatření ve školní jídelně 1. ZŠ jsou pro žáky účastnící se prezenční výuky zkráceny přestávky po 3. a všech dalších vyučovacích hodinách, 6. vyučovací hodina trvá 30 min:
  • 3. hod 10.00 – 10.45 | 4. hod 10.50 – 11.35
   5. hod 11.40 – 12.25 | 6. hod 12.30 – 13.00 
   13.00 => odchod na oběd s doprovodem vyučujícího (pokud není odpolední výuka konec vyučování v 13.00)
   8. hod 13.50 – 14.35 | 9. hod 14.40 – 15.25
  • Uvedené úpravy platí jen pro třídy na prezenční výuce a jen po dobu režimových opatření v jídelně
 • dle opatření MZČR (bod I/11c) probíhá výuka tělesné výchovy venku bez omezení

Skupinové konzultace

probíhají pro žáky posledních ročníků a žáky ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků. Tyto konzultace se mohou konat v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině. Na konzultace zve příslušný vyučující, žáci mají povinnost podrobit se testu na přítomnost C19

Distanční výuka

všech tříd se řídí dle stálého rozvrhu platného od 1. září (s přihlédnutím k suplování).  V daném rozvrhu jsou v Bakalářích vyznačeny hodiny distančního vzdělávání (příznak DisV). Na meety zvou vyučující žáky převážně prostřednictvím Google kalendáře.

Jídelny

Odběr hlavního jídla v jídelně 1. ZŠ

 • všichni žáci s inkasem mají obědy přihlášeny; žáci s úhradou si musí obědy přihlásit => více na webu 1. ZŠ
 • ​distanční výuka: pouze do přinesených jídlonosičů (forma take-away) – 13.30 až 14.00
 • prezenční výuka: stravování v jídelně – 13.05 až 13.20, s doprovodem vyučujícího GYMKC

Odběr hlavního jídla v jídelně 2. ZŠ pro žáky na distanční výuce je možný pouze do přinesených jídlonosičů – 13.15 až 14.00

Výdejna SOU Hluboš – Lipky vydává obědy našim žákům každý den od 12.40 – 13.00  => přihlášení na webu

31.3. Běhání, voda, charita...

AKTUÁLNĚ: Kapacita přednášky byla bohužel omezena na 100 účastníků. Omlouváme se, pokud jste se nedostali. Z povídání je k dispozici záznam (dostupné po přihlášení).


Povídání o tom, jak souvisí běhání a nedostatek vody v Africe, nás čeká v úterý 6. dubna od 11.45. Náš úspěšný absolvent David Chrištof se například zúčastnil běhu kolem světa Blue Planet Run. 21 světových běžců včetně Davida během 95 dní v nepřetržité štafetě přeběhlo 16 zemí, aby upozornilo na světový problém s pitnou vodou. Srdečně zveme všechny zájemce na meet: https://meet.google.com/igf-kgxg-bjw (pro účast je třeba být přihlášen ke školnímu účtu).

14.2. Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány nejpozději 1. března 2021. Přihlášky mohou být odeslány poštou, datovou schránkou (fyzické osoby) či předány osobně v kanceláři školy: pondělí až pátek od 9 do 15 hodin. Pokud Vám termín nevyhovuje domluvte si jiný termín:  sekretarka@gymkc.cz či 602 537 618. 

V tomto roce byl prodloužen čas konání jednotné přijímací zkoušky:  český jazyk a literatura trvá 70 minut, matematika trvá 85 minut.

Pokyny k přijímacímu řízení - viz dokument PDF. Další informace na stránce přijímací řízení.

4.2. Veřejná zakázka

Gymnázium Karla Čapka, Dobříš vyhlašuje veřejnou zakázku na nákup ICT a projekční techniky. Další informace na profilu zadavatele.

15.1. Změna rozvrhu distanční výuky

Od pondělí 18. ledna je vydán nový rozvrh distanční výuky. Naleznete jej zde na webu i v Bakalářích. U většiny tříd došlo k rozšíření hodin cizího jazyka, v části tříd v přeuspořádání hodin určených k online výuce (meet). Na hodiny DisV pozvou vyučující žáky obvyklým způsobem. Připomínáme, že i v hodinách označených SamS může probíhat on-line výuka daného předmětu (dle pokynů příslušného vyučujícího).