Kronika


Veletrh vědy

11. 6. 24

Dne 1.6. nás pozvala paní profesorka Čapková a pan profesor Čapek na Veletrh vědy do Prahy. V sobotu jsme někteří vyjeli z autobusového nádraží a metrem dorazili do Letňan. Na začátku jsme si prohlédli pár stánků. Následovně jsme šli do Keplerova sálu, kde na nás čekaly dvě přednášky-Chemická science show: Tajemství života, Bohové a démoni. Po cestě zpátky nás sice zastihl déšť, ale dojeli jsme v pořádku. 

Veletrh vědy jsme si moc užili (i přes velký nápor lidí) a tímto děkujeme paní profesorce Čapkové, že nás na takovou akci vzala mimo dobu školního vyučování.

Eliška Cardová, sekunda 


Výměnný program s Iry

5. 6. 24

Od 08. do 11. května 2024 vybraná část studentů z kvinty hostila v rámci výměnného pobytu delegáty až ze samotného Smaragdového ostrova. To vše pod dohledem a s organizací paní profesorek Coufalové a Valentové.

Vyjmenovávat v chronologickém uspořádání veškeré aktivity by pravděpodobně nebylo v rozsahu tohoto zápisu, i tedy si dovolím vytáhnout pouze jeden z pernějších dnů, který může sloužit jako reprezentativní vzorek celého pobytu.

Přečíst celý článek


Studentské volby do Evropského parlamentu

23. 5. 24

V pátek 17. května 2024 proběhly na naší škole Studentské volby do Evropského parlamentu v rámci projektu od JSNS. Průběh voleb (příprava volební místnosti, volební komise, sčítání hlasů…) zajistila studentská rada. Možnost volit měli všichni studenti osmiletého a čtyřletého gymnázia, kterým již bylo 15 let. Ze 192 možných voličů jich k volbám dorazilo 57, to je 29,69 %. Výsledky voleb dopadly následovně:výseč

 • SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) – 17 hlasů (29,82 %)
 • Starostové a osobnosti pro Evropu – 10 hlasů (17,54 %)
 • Česká pirátská strana – 10 hlasů (17,54 %)
 • PŘÍSAHA a MOTORISTÉ – 7 hlasů (12,28 %)
 • Strana zelených – 3 hlasy (5,26 %)
 • ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY (zastavíme drahotu s válkou) – 2 hlasy (3,51 %)
 • Liberální aliance nezávislých občanů – 1 hlas (1,75 %)
 • PRO – Jindřicha Rajchla – 1 hlas (1,75 %)
 • SEN 21 a Volt Česko – 1 hlas (1,75 %)
 • ANO 2011 – 1 hlas (1,75 %)
 • ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR – proti přijetí eura – 1 hlas (1,75 %)
 • Sociální demokracie – 1 hlas (1,75 %)
 • Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – 1 hlas (1,75 %)
 • SENIOŘI SOBĚ – 1 hlas (1,75 %)

Kompletní výsledky voleb jsou zveřejněny na webu JSNS zde.

Přečíst celý článek


Srdíčkové dny

21. 5. 24

sbírka Život dětemŽivot dětem tímto srdečně a s úctou děkuje studentkám a studentům
Gymnázia Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš
za účast v jarních Srdíčkových dnech a za finanční částku 6 042 Kč
získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. Děkujeme Vám, že nám pomáháte proměnit dětské slzy v úsměv.


Soutěž v sekundě

9. 5. 24

V pondělí 6.5. se v sekundě uskutečnila soutěž v matematice a českém jazyce, kterou pro nás vymysleli někteří  spolužáci (s pomocí našich profesorek Z. Čapkové a D. Pergeltové). 

Byli jsme rozděleni do skupin, ve kterých jsme společně na jednotlivých stanovištích plnili zadané úkoly. Každá skupina si vybrala svůj originální název. K řešení jsme dostali celkem 28 úloh, které se zaměřovaly převážně na novou látku.  Úlohy byly bodovány podle složitosti a získané bodové skóre bylo zapisováno do tabulky. 

Po  splnění všech úkolů byli vyhlášeni naši vítězové, kteří si postupně chodili  pro sladkou odměnu. Poté jsme všichni dostali palačinky upečené paní profesorkou Pergeltovou, které chutnaly výborně. Mockrát  děkujeme (-:) 

Soutěž jsme si moc užili. Tímto hlavně děkujeme všem organizátorům soutěže a paním  profesorkám, které tuto soutěž umožnily. 

Eliška Cardová a Niky Novotná, sekunda


Juniorský maraton

7. 5. 24

Koncem dubna naši studenti již tradičně absolvovali krajské kolo Juniorského maratonu v Praze. Naše silná sestava obsadila v nabité konkurenci 20 škol z celých středních Čech skvělé 2 místo za štafetou Gymnázia z Příbrami. Tento senzační výkon nám vynesl postup do celostátního kola, které se konalo při příležitosti Pražského maratonu 5. května se startem na Staroměstském náměstí.

Zde se sešlo 27 družstev z celé republiky. Konkurenci tvořily z velké části sportovní školy, a proto je naše celkově 17. místo velkým úspěchem. Báječná atmosféra byla pro studenty velkým zážitkem a všem moc děkujeme.

Přečíst celý článek


Psaní všemi deseti

2. 5. 24

Ve studovně Gymnázia Karla Čapka se 29. dubna uskutečnilo předávání certifikátů úspěšným absolventům dobrovolného kurzu „Psaní všemi deseti“. Blahopřejeme! Vážíme si vašich výkonů na úkor vašeho volného času.

Postřehy, zkušenosti a vzkazy úspěšných žáků napříč od primy do oktávy:

Prima 

„Když má někdo trpělivost a motivaci, naučit se psát všemi deseti není těžké.“

„I když jsou chvíle, kdy se nedaří, je dobré se nerozčilovat a zachovat chladnou hlavu.“

Sekunda

Přečíst celý článek


Goethe-Institut

2. 5. 24

Dne 2.5. jsme se studenty třeťáku a konverzace septimy navštívili Goethe-Institut v Praze. Studenti se seznámili s jeho činností a podporou při výuce němčiny během česko-německého programu. Zároveň získali přehled o možnostech stipendií pro studijní výjezd. V německé knihovně si otestovali své jazykové a kulturní znalosti v interaktivním kvízu.


Indie

25. 4. 24

Druhým dílem letošního cestovatelského přednáškového cyklu na GYMKČ se stala Indie, kterou nám přiblížili Jana a Milan Sprengerovi. Dnes již nejlidnatější zemi světa navštívili před čtrnácti lety a strávili zde více než dva měsíce. Svoje povídání pojali trochu netradičně, nikoli chronologicky, ale v podobě tématických bloků, zaměřených např. na indickou kuchyni, přírodu, stavební památky a hlavně obyvatele Indie.

Již nyní se můžeme těšit na další přednášku, kdy nám 29. května přiblíží naše loňská absolventka Lucie Prusíková svůj roční studijní pobyt v Kanadě. 


Srdíčkové dny

22. 4. 24

Opět na naší škole proběhla v pondělí 15. 4. 2024 sbírka Srdíčkové dny, kterou organizuje společnost Život dětem. Vybrané finanční prostředky budou určeny pro nemocné, handicapované a opuštěné děti v České republice. 

Děkujeme všem dárcům a našim studentům a studentkám z kvinty, sexty a 2. ročníku.


Soutěž Eurokvíz 2024

11. 4. 24

Vítězný týmPřed dvěma roky, tehdy jako studenti sexty, dosáhli letošní maturanti Gymnázia Karla Čapka velkého úspěchu, když zvítězili v českém kole mezinárodní zeměpisné soutěže "Eurokvíz" a jako hlavní cenu získali zájezd do Bruselu, v jehož rámci navštívili též instituce Evropské unie. S hrdostí můžeme zkonstatovat, že v neméně nabité konkurenci se tento úspěch aktuálně podařilo zopakovat studentům současného 2. ročníku a do Belgie tak za odměnu vyrazí další náš tým... 

Za tímto skvělým výsledkem stojí Kristýna, Petra, Tomáš, Adéla, Anna, Veronika, Markéta, Viktorie, David a Adéla. Navíc, skvělý úspěch naší školy podtrhlo družstvo sextánů pod vedením Alžběty, které získalo 3. místo, to vše v konkurenci 125 týmů. Získali stejný počet bodů jako vítězové, o umístění tak rozhodla doplňující otázka.

Všechna naše zbývající družstva se pak umístila v první polovině výsledkové listiny soutěže, které se účastní studenti prvních a druhých ročníků středních škol ze Středočeského kraje spolu se třemi regionálními partnery, kterými jsou Burgundsko ve Francii, spolková země Porýní-Falc v Německu a Opolské vojvodství v Polsku. V Bruselu se tak budou naši vítězové moci potkat i se stejně úspěšnými studenty z dalších tří zemí.

Děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy... :) 
Jan Veverka


Guatemala

18. 3. 24

Ve středu 13. března jsme na GYMKČ zahájili druhý ročník cestovatelských přednášek. Nelehkého úkolu prvních účinkujících se v zaplněné učebně zeměpisu ujali Julie a Martin Bambouskovi, kteří nám přiblížili svůj nedávný měsíční pobyt v Guatemale. V příjemné atmosféře jsme vyslechli poutavé a vtipné vyprávění doplněné řadou zajímavých fotografií. Mohli jsme si také prohlédnout některé autentické předměty dovezené z této středoamerické země – bankovky a mince, tiskoviny, textilie či ručně malované obrázky.

Oběma přednášejícím patří velký dík a již nyní se můžeme těšit na dubnové pokračování, které bude věnováno Indii.


Umělecký den

29. 2. 24

V pondělí 29. ledna se u nás ve druhé polovině vyučování konal umělecký den, který zorganizovala skupina žáků třetího ročníku a septimy ze společenskovědního semináře. Program byl velmi pestrý - na výběr bylo několik aktivit jako pletení náramků nebo malování hrníčků. Kromě toho byla v 2. patře výstava studentských výtvorů a žáci vyššího gymnázia si zde v rámci svých tříd poměřili své znalosti o klasickém i moderním umění v kvízech připravených pořadateli akce. Ve 3. patře si pak všichni mohli poslechnout živou hudbu - taktéž od studentů. Třídy nižšího gymnázia se na druhou půlku odebraly do učeben, kde nacvičovaly krátké scénky na různá témata a následně je i předváděly. Pro ne příliš umělecky založené žáky se promítaly filmy .


Hokejový turnaj

23. 2. 24

Třetí únorovou středu se opět po roce konal hokejový turnaj základních škol a nižšího gymnázia.

Naše škola startovala v kategorii mladších a starších žáků. V kategorii 6. a 7. tříd za nás bojovala 3 děvčata a 4 hoši, za starší žáky jsme nominovali 6 chlapců. Neměli jsme mezi sebou žádného hokejistu profesionála, ale bojovností a poctivým přístupem se podařilo v obou kategoriích obsadit 3. místa. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci a těšíme se na další ročník.

Kabinet TEV


Sportovní den

5. 2. 24

Sportovní den vyššího gymnázia 18. 12. v basketbale

Předvánoční turnaj v basketbale smíšených družstev proběhl ve sportovní hale 18. prosince. Soutěžilo se ve 2 skupinách a po odehrání základní části se uskutečnilo semifinálové a finálové utkání. Na 3. místě se umístilo družstvo septimy, na 2. místě družstvo oktávy a podle předpokladů zvítězilo družstvo 3.r.  Všem gratulujeme.

Sportovní den nižšího gymnázia 1. 2.

Ve čtvrtek 1. 2. jsme uspořádali sportovní den pro studenty nižšího gymnázia. Soutěžilo se ve 2 kategoriích, prima – sekunda a tercie – kvarta. Prvním sportem byla přehazovaná, jen studentky tercie a kvarty hrály volejbal, velmi pěkné úrovně.

Přečíst celý článek


Lyžařský kurz sekundy v Hinterstoderu

3. 2. 24

V termínu 21.–26.1.2024 uspořádal Školní sportovní klub při Gymnáziu Dobříš lyžařský kurz pro sekundu, který ještě doplňovali studenti z jiných tříd nižšího gymnázia. Celkem jelo 48 dětí.

Ubytování bylo zajištěno přes c.k. Extrem sport v hotelu Lindbichler, na kopci 7 km vzdušnou čarou naproti lyžařskému areálu v Hinterstoderu, odkud jsme večer mohli pozorovat svítící rolby, které nám na další den připravovaly sjezdovky.

Vedle hotelu byl ranč, kde chovali krásné lamy, které se staly vhodným objektem fotografování dětí.

Přečíst celý článek


Literární dopoledne

31. 1. 24

Je 30. ledna 2024, pololetní známky jsou uzavřeny – nastává čas i na něco jiného než na testování, zkoušení a předávání informací. Přichází čas na kreativitu, která je přeci také důležitá.

Proto jsme se sešli, abyste nám ukázali, co je ve vás ukryto. Abyste ukázali, že nejenom rozumem živ je člověk, ale taky básněmi, uměleckou prózou, divadelními scénkami, zpívanou poezií, tvorbou převzatou i vlastní, nebo dokonce slam poetry.

Ať primán či maturant – každý měl čím přispět. I když někteří z vás byli oceněni, vítězi jste byli všichni. Překonali jste svoji trému a předali ostatním kousek krásy, něhy, nebo i zoufalství, hněvu a vzdoru. A to se počítá…

Přečíst celý článek


Kurz první pomoci

30. 1. 24

V pátek 26. 1. 2024 se konala přednáška o první pomoci od Červeného kříže vedená lektorkou Klárou Šnoblovou. Přednáška byla organizována v rámci projektového řízení společenskovědního semináře studentkami septimy – Justýnou Jirsovou, Eliškou Eretovou, Klárou Hrdličkovou, Laurou Jelínkovou a Jitkou Hodačovou. Jednalo se o dva samostatné kurzy, každý pro 20 studentů vyššího gymnázia. Kurz zahrnoval jak teoretickou, tak praktickou část.

Nejprve studentům paní lektorka vysvětlila, v jakých případech musí první pomoc podat a zavolat sanitku, pak na plastové figuríně demonstrovala nepřímou masáž srdce a trojitý manévr. Velkým překvapením bylo, když na dobrovolnících ukázala, jak používat automatický defibrilátor (AED), který máme dokonce i v budově školy. Dále studentům také předvedla, jak provést Heimlichův hmat. Samozřejmě nastal i prostor pro dotazy, při kterém byli studenti velice aktivní a ptali se na to, jak se chovat v různých dalších krizových situacích od epileptického záchvatu až po anafylaktický šok.

Přečíst celý článek