Přijímací řízení

Přípravné kurzy pro uchazeče do prvních ročníků škola ve školním roce 2020/21 nepořádá.

Přihlášky ke studiu musí být odevzdány do 1. března 2020. Lze je podat osobně v kanceláři školy nebo zaslat poštou na adresu Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, 263 01 Dobříš. ÚDAJE uvedené na přihlášce musí být aktuální a ČITELNÉ (e-mail, telefon). Naše škola neposkytuje tiskopis přihlášky. Většina základních škol generuje přihlášku ze svého školního informačního systému (postačí stávající škole nahlásit IZO naší školy: 000068934); případně jsou tiskopisy ke stažení na webu MŠMT - XLSX a PDF.

Prospěch uvedený na přihlášce musí být potvrzen základní školou, vyjádření lékaře naše škola nevyžaduje. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami přiloží k žádosti o uzpůsobení podmínek konání zkoušky doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.

Jednotná kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů zveřejní ředitel školy v do 31. ledna 2020 (§ 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).

Ve školním roce 2020/21 konají všichni uchazeči jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky (JPZ). Bližší informace doporučujeme prostudovat na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz), popř. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz). V prvním kole přijímacího řízení na střední školy smí uchazeč podat přihlášku ke studiu maximálně na dvě školy.


Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)


Průběh a pravidla

JPZ koná uchazeč na všech školách (max 2) uvedených na přihlášce, ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě v prvním termínu, ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě ve druhém termínu.

Pozn.: v přijímacím řízení se uchazečům započítává lepší výsledek testů bez ohledu na to, na které škole ho dosáhl.

-mee-