Kronika


Retro aneb Co prarodiče málem vyhodili

14. 12. 17

Třída kvarta Gymnázia Karla Čapka se zapojila do soutěže pořádané Národním muzeem a Slovenským národním muzeem s názvem 100 let Československa v naší škole. Úkolem studentů je uspořádat výstavu zdánlivě obyčejných věcí z období společného státu Čechů a Slováků. Porota složená z autorského týmu poté vybere skupinu, která získá dvoudenní zájezd do Bratislavy.

Dobříšští studenti na tomto projektu pracují již od konce září, kdy společně se svými rodinami našli různé předmětyz období před vznikem samostatné České republiky.

Přečíst celý článek


Slam poetry

27. 11. 17

V pátek 10.11. k nám na gymnázium (na hodiny LTS 4+VIII) přijela zvláštní návštěva. Jde o člověka, který si nechává říkat Rimmer (vlastním jménem Jiří Charvát) a už několik let se zajímá o tzv. slam poetry, což je kombinace představení a recitace vlastního textu. V roce 2015 a 2016 se stal mistrem ČR ve slam poetry. Jeho kniha Eskejp byla nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii Blog roku. Několik vlastních básni nám Rimmer také přednesl. Bylo to poutavé, velmi zajímavé a hravé. Pobavilo nás, jak s nadhledem a vtipem přemýšlí o existenčních otázkách i o tématech, kterým se mnozí vyhýbají. Slam poetry je z velké části založena na improvizaci, a proto jsme více než polovinu besedy trávili cvičeními, která naši improvizaci rozvíjejí. Beseda se nám všem líbila, byla zajímavá, podnítila spoustu úvah a vytrhla nás ze stereotypu klasické školní výuky. 

Leila Tolarová, oktáva


Kobyliská střelnice 451 Fahrenheita

18. 11. 17

Ve čtvrtek 9.11. třída kvinta navštívila Kobyliskou střelnici. Studenti na místě přednesli své referáty o slavných osobnostech spojených s tímto místem, které jim zadal p. p. Čada. Následně studenti s p. p. Královou a p. p. Čadou navštívili ještě Ďáblický hřbitov. Poslední zastávkou čtvrtečního výletu bylo Salesiánské divadlo, kde ve 12.00 začínala hra 451 Fahrenheit. Představení bylo v angličtině, trvalo 2 hodiny a všem studentům se líbilo. Bylo zajímavé a všichni byli rádi, že se ho mohli zúčastnit.

Přečíst celý článek


Návštěva Ústavu organické chemie a biochemie

18. 11. 17

Dne 9.11. 2017 navštívili studenti chemického semináře z oktávy a 4. ročníku Ústav organické chemie a biochemie v rámci Týdnu vědy a techniky. Během dne se skupina podívala do několika vědeckých pracovišť, kde probíhala ukázka senzorického poznávání voňavých či páchnoucích chemických látek nebo ukázka vývoje látek pro léčbu chronické hepatitidy typu B a v neposlední řadě se studenti podívali do laboratoře, kde se testuje příprava nové látky, která dokáže zamezit šíření RNA virů.

Tato příležitost našim studentům umožnila seznámit se nejen s pracovištěm, ale také se samotnými výzkumníky. 

Přečíst celý článek


Chemický bar

13. 11. 17

Skupina studentů našeho gymnázia napříč třídami se zúčastnila soutěže Nadace Unipetrol s tématem "cukr". Cílem bylo vytvořit chemické netradiční, pokud možno zábavné, video s touto tématikou. Jak se jim to podařilo se můžete podívat na youtube kanálu školy.


Návštěva německých studentů

29. 10. 17

Česko-německý fondVe dnech 18. – 22. 9. 2017 navštívili Gymnázium Karla Čapka v Dobříši němečtí studenti. Pokračovala tak vzájemná výměna, která byla zahájena naší dubnovou návštěvou v německém Quedlinburgu.

Program byl opět nabitý, což nám mimo jiné umožnila finanční dotace Česko-německého fondu budoucnosti. Němečtí studenti si prohlédli Terezín a poté zamířili do Dobříše. Uvítali jsme je ve školní aule, kde na ně čekalo občerstvení a krátká prezentace míst, která jsme měli společně navštívit. Po tomto uvítání jsme své německé protějšky zavezli do našich domovů, které s námi během výměny sdíleli.
V úterý jsme si prohlédli Hornické muzeum v Příbrami, svezli se vláčkem do dolu Anna a vyšplhali na Svatou Horu. Pak naše cesta vedla zpátky do Dobříše. Po náročném dopoledni jsme začali pracovat na zadaných projektech, ve kterých jsme se seznámili s odlišnostmi českého a německého hospodářství, porovnali jsme českou a německou kulturu a přírodní útvary.

Přečíst celý článek


Za dějinami 20. století do Vitorazska

26. 10. 17

Ve dnech 3. až 5. října se studenti dějepisného semináře Gymnázia Karla Čapka spolu se studenty SOŠ Drtinova z Prahy zúčastnili studijní poznávací cesty do oblasti Vitorazska, které leží na pomezí Jižních Čech a Rakouska. Celou akci organizovala a financovala Metropolitní univerzita Praha (MUP).

První den jsme začali na Metropolitní univerzitě, kde jsme si vyslechli přednášku dr. Marka Beneše z MUP na téma ,,Proč Vitorazsko?“. Část tohoto území se stala po 1. světové válce součástí ČSR. Následovaly další zajímavé přednášky: Jak se tvořily hranice ČSR (dr. Marek Beneš), Československé legie a vznik ČSR (dr. Jiří Fidler), Mnichovská konference (dr. Jan Bureš). Poté jsme se vydali na cestu směrem na Vitorazsko. Zastavili jsme se ještě před hranicemi u Nové Bystřice, abychom si prohlédli vojenské opevnění z roku 1938 Klášter. Jednalo se o soustavu bunkrů a měli jsme možnost nahlédnout i dovnitř.

Přečíst celý článek


Exkurze 2. ročníku v pražské ZOO

26. 6. 17

V pátek 23.6. studenti druhého ročníku navštívili pražskou zoologickou zahradu. Na programu byla prohlídka části zahrady s průvodcem, zaměřená na etologii (chování) živočichů. Hodnotný výklad seznámil studenty s příklady chování potravního, ochranného, komfortního, rozmnožovacího i sociálního přímo u vybraných skupin živočichů. Zajímavé bylo pozorovat způsoby komunikace např. mezi chápany. Studenti většinou dobře reagovali a spolupracovali. V další části prohlídky využívali pracovní listy, s jejichž pomocí  se orientovali i pavilonu Sečuán, pavilonu šelem i Indonéské džungli. Doufám, že prohlídka zatím jen části zahrady jim bude inspirací na další návštěvu např. o prázdninách. Sama musím uznat, že i když vstupné se zvýšilo oproti době před třemi lety, mnohé se v zahradě zlepšilo, jak po stránce odborné, tak i estetické i relaxační.   

Přečíst celý článek


Druhé místo v celostátním přeboru škol (obsahuje VIDEO)

20. 6. 17

Finále přeborů základních a středních škol v orientačním běhu se na začátku června zúčastnilo 312 závodníků z celé republiky. Z krajského kola soutěže postoupilo na dvacet běžců z Gymnázia Karla Čapka. Na závod jich nakonec bylo nominováno 12. Soutěže se zúčastnili chlapci a dívky z primy,  sekundy a tercie

Po brzkém ranním vstávání a téměř pěti hodinách cesty dobříští závodníci dorazili do areálu zámku v Čechách pod Kosířem (Olomoucký kraj). Zde proběhla prezence, převzetí startovních čísel a registračních čipů. Jednotliví závodníci se začali individuálně připravovat na závod.

V orientačním běhu se startuje intervalově. To znamená, že v zadaný čas odstartuje několik závodníků různých kategorií (s různými trasami závodu). Následující závodník stejné kategorie je vypuštěn nejdříve dvě minuty po předchozím. Úkolem závodníka je projít (spíše proběhnout) ve stanoveném pořadí kontroly, které jsou zakresleny v mapě a podrobněji specifikovány v popisníku. První z našich závodníků Barbora Kopecká startovala v 11.08, poslední z našich se na trať vydala v 12.58 Anežka Jirasová.

Přečíst celý článek


Výstava pro radost

18. 6. 17

Do konce června 2017 se můžete v Kulturním domě na Dobříši procházet Výstavou pro radost.....

Potěšíte se pracemi studentů našeho gymnázia a možná vás překvapí, jak dobrodružný, smysluplný a komplexní je předmět, zvaný výtvarná výchova.  A výtvarné menu? Kresba, malba, grafika, prostorové objekty, instalace, keramika, kombinované techniky, asambláže, koláž, frotáž, fotografie...

Na vernisáži se mluvilo pozpátku. Vždyť co vlastně říci, když „ ZA NÁS MLUVÍ NAŠE PRÁCE“....

Zuzana Hutňanová


Konverzace ve francouzštině

12. 6. 17

Když jsme se na začátku roku zjistili, že budeme mít i v pátek odpolední vyučování (konverzaci z francouzštiny), všichni jsme se zhrozili. Naštěstí jsme nakonec s paní profesorkou vymysleli způsob, jakým si odpolední hodiny zpříjemnit. Ze začátku vždy někdo připravil jídlo podle francouzského receptu a vyhradili jsme si 20min na jeho konzumaci a povídání. Jindy jsme zase šli do parku nebo do kavárny a jedinou podmínkou bylo celou dobu mluvit francouzsky. Několikrát nás také navštívil rodilý mluvčí z Konga a jednou přišel Francouz, který pracuje v Bobcatu. Jindy jsme zase zpracovávali maturitní témata nebo zkoušeli jednotlivé části mezinárodních zkoušek z francouzštiny DELF. Když paní profesorka viděla, že jsme unavení a nejsme už schopni normálně pracovat, pouštěli jsme si francouzská videa nebo dělali francouzské kvízy. I když jsme měli konverzaci v takhle nepříjemnou dobu, myslím si, že nás to velmi ve francouzštině posunulo a vyplatilo se nám jí obětovat čas i v pátek odpoledne.

Klára Stárková, septima


Úspěch ve francouzštině

30. 5. 17

Druhé místo v celostátním kole konverzační soutěže ve francouzštině získal Ondřej Ferra ze septimy.  V konkurenci stejně starých soutěžících v nejvyšší kategorii B2 zúročil svoji dlouholetou individuální konverzační přípravu i dovednosti získané na našem ústavu. Gratulujeme.


Okresní kolo Pythagoriády

29. 5. 17

V okresním kole Pythagoriády se v kategorii Z8 (8. třída) na prvních dvou místech umístili žáci tercie
1. Klára Kopecká, 14 bodů
2. Daniel Hraj, 10,5 bodu.

Oba se stali úspěšnými řešiteli. Gratulujeme!

V kategorii Z6 (6. třída) se mezi nejlepšími umístili žáci primy:
4. místo Ludmila Kretschmerová, 9,5 bodu
5. - 7. místo Šimon Maška, 9 bodů
8. - 12. místo Richard Icha, 8 bodů.

Této kategorie se zúčastnilo 41 žáků z třinácti škol. Z tohoto počtu byli úspěšní žáci, kteří získali 10 a více bodů. Děkujeme i dalším účastníkům za reprezentaci školy.


Biochemické laboratoře VFN

15. 5. 17

V pátek 12. května vyrazil třetí ročník do biochemických laboratoří Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Po úvodních prezentacích v přednáškovém sále zaměřených na stěžejní procesy prováděné v laboratořích (rozbory krve a studium genetických mutací) jsme se přesunuli na jednotlivé pracoviště. Na poliklinice jsme například viděli jak se vyhledávají v DNA poruchy genu. V nemocnici jsme pak nahlédli zpracování běžných vyšetření krve, která do centrální laboratoře posílají jednotlivé kliniky a pracoviště. Zajímavé bylo i to, že se některé vzorky dopravují po nemocnici potrubní poštou.


Sekvenování DNA

11. 5. 17

V úterý 9. května přišel do školy pan Richard Nádvorník, rodič našich studentek z firmy SEQme, která se zabývá sekvenováním DNA. Vyprávěl o moderních metodách čtení genomu živých organizmů. Přednášku shlédli žáci tercie a třetího ročníku doplněného studenty přírodovědného semináře. Účastníky zejména zaujaly příběhy, které úzce souvisí s použitím znalostí o DNA v praxi. Jednalo se jednak o případ záměny dětí v třebíčské porodnici nebo řešení neblahé předpovědi genetických onemocnění u herečky Angeliny Jolie.


Výměnný pobyt v Quedlinburgu

20. 4. 17

Česko - německý fond budoucnosti dnech 3.4. - 7.4. 2017 jsme my, žáci 1. a 2. ročníku Gymnázia K.Čapka v Dobříši, navštívili krásné německé město Quedlinburg. Ještě před setkáním s německými studenty zapojenými do tohoto projektu jsme si prohlédli také Památník Bitvy národů u Lipska a muzeum přibližující napoleonské války i život Napoleona Bonaparta.
Po příjezdu do partnerské školy v Quedlinburgu nás čekalo milé přivítání paní ředitelkou i studenty a byli jsme seznámeni s programem na příští dny. Pak už následoval odjezd s našimi hostiteli do jejich rodin. Všichni se o nás po celou dobu svědomitě starali. Zajišťovali nám stravu a ubytování, abychom mohli načerpat energii, protože program našeho pobytu byl plný aktivit.
Hned následující den jsme navštívili Muzeum soli v Halle. Sůl se zde získávala již v dávné minulosti a i dnes je těžba soli pro město významná. Následoval oběd v místní univerzitní menze a procházka městem, kterým nás provázeli němečtí studenti.

Přečíst celý článek


Moderní chemie

7. 4. 17

Ve čtvrtek 6. dubna proběhly na škole tři hodiny moderní chemie, které personálně zajišťovala Vysoká škola chemicko-technologická. Studenti druhého a třetího ročníku spolu se spolužáky ze septimy měli možnost dozvědět se něco navíc z oblasti barevnosti látek a jejího navázání na strukturu sloučenin. Zajímavá byla také exkurze do oblasti luminiscence. Někteří účastníci měli to štěstí, že si mohli na vědu sáhnout přímo vlastníma rukama.


První místo v krajském kole konverzační soutěže

30. 3. 17

První místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzštině získal Ondřej Ferra ze septimy.  V konkurenci stejně starých soutěžících v nejvyšší kategorii B2 zúročil svoji dlouholetou individuální konverzační přípravu .-) i dovednosti získané na našem ústavu. V květnu bude zastupovat středočeské školy v celostátním kole. Gratulujeme.


Harry Potter má holku aneb Popletená pohádka

27. 3. 17

Každý rok má tercie v rámci českého jazyka za úkol nacvičit nějakou divadelní hru, a tak i tentokrát, dne 24. 3. 2017, se v domově seniorů hrála pohádka. Naše třída představení pojala trochu netradičně, oproti předchozím ročníkům bylo trochu šílené.

Diváci se dozvěděli o nové generaci Sněhurky. Od začátku se snažila zlá královna zničit Sněhurku kvůli tomu, že překonala její dceru v kráse. Sněhurčin věrný pes Charlie chodil se svou paničkou všude a nevzdálil se ani na krok, snad jen když měl přinést klacky na oheň. Na konci se chlupáč proměnil v Harryho Pottera. A jak už to v pohádkách bývá, čekal diváky šťastný konec – dcera zlé královny byla unesena a Harry se Sněhurkou se do sebe zamilovali. Možná právě proto naši půlroční práci publikum ocenilo velkým potleskem a my měli dobrý pocit z toho, že se nám divadlo povedlo.  


První místo pro Andreu Žádníkovou

21. 3. 17

Okresní kolo soutěže Dětská scéna proběhlo dne 21. 3. na ZŠ v Lochovicích. Andrejka Žádníková z tercie obsadila první místo za okres Příbram. Moc blahopřejeme a přejeme mnoho štěstí v krajském kole.

Ps


Svatba ve 3. ročníku

22. 2. 17

Dne 14. 2. 2017 proběhla v rámci výuky na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši svatba dvou studentů - Terezy Kůsové ze 4. ročníku a Jakuba Bestahovského ze 3. ročníku. Přítomní byli studenti 3. ročníku a profesorka Musilová, která vymyslela tento skvělý projekt. 

Svatba probíhala v prostorách přístavby, kde v jedné třídě se konal obřad a v druhé třídě byla připravena svatební hostina.

Nejdříve proběhl obřad, kde se své role jako oddávající výborně zhostil Matěj Slunečko. Dále následovala hostina, kde samozřejmě nechyběl ani krásný svatební dort od Lenky Jungerové a druhý od Filipa Galandáka. Svatbu jsme oživili i tradičními zvyky, například rozbití talíře, novomanželé společně krájeli dort, nevěsta házela kytici a došlo i na tanec novomanželů a rodičů.

Přečíst celý článek


Volby na Gymnáziu Karla Čapka

22. 2. 17

V únoru roku 2017 se na našem gymnáziu konaly volby. Tohoto projektu, který byl v rámci společenských věd, se zúčastnili žáci sexty. Práce na něm začala už v říjnu roku 2016. S nápadem přišel a celou akci organizoval profesor Václav Čada

Studenti sexty se rozdělili do pěti skupin a každá si vybrala jednu politickou ideologii. Touto ideologií se následně řídili při tvoření webových stránek, názvu a loga. Také si museli vytvořit vlastní volební program, na který se můžete podívat právě na webových stránkách.  Součástí byly i předvolební kampaně, které mohli pedagogové a studenti navštívit během týdne před volbami. V průběhu těchto kampaní mohli všichni ochutnat různé sladkosti, dostat malé dárky a vyplnit krátké dotazníky. Studenti měli také možnost vidět po celé škole vyvěšené plakáty, které reprezentovaly jednotlivé strany. 

Přečíst celý článek


1. a 2. místo v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce

22. 2. 17

Ve středu 22. února 2017 se na příbramské ZŠ Jiráskovy sady konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naše studentky Tereza Ferrová (tercie) a Lucie Prusíková (sekunda) podaly skvělé výkony. Tereza Ferrová (kategorie II B) se umístila na 2. místě a Lucie Prusíková ve své kategorii ( I B) zvítězila.

Oběma studentkám blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Důl Skalka

20. 2. 17

Ve středu 15. února se 2. ročník vydal na exkurzi do podzemí. Přesněji to bylo do bývalého železnorudného dolu v Mníšku pod Brdy. Protože to bylo krátce poté co se v chemii probralo železo a jeho zpracování, tak to byl vhodný doplněk výuky. Žáci se dozvěděli o historii těžby železa v lokalitě i o způsobech těžby z posledního období dolu, který byl uzavřen v šedesátých letech 20.století. Zajímavá byla jistě i cesta do východiska prohlídky původním důlním vláčkem (ne z mníšeckého dolu) či diskuse nad pevností a kvalitou důlních výztuží stěn. Zejména děvčata zaujali "pršící" hadi ve větrací šachtě. 

Přečíst celý článek


Dětská scéna – poprvé na GKČD

19. 2. 17

Dne 16. 2. 2017 na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže Dětská scéna.  O zavedení této soutěže na náš ústav se postarala paní profesorka Jana Prausová, která také všechny recitátory připravovala.

Dohromady deset žáků z nižšího gymnázia, rozdělených do dvou kategorií podle věku, si připravilo buď poezii, nebo prózu, kterou přednesli před tříčlennou porotou. Porotě předsedala paní Sylvie Krobová, která je známá nejen jako vyučující zpěvu ve zdejší hudební škole, ale také jako dobrá divadelnice. Dále se hodnocení účastnily profesorky českého jazyka a literatury -  Iva Čeledová a Dana Řehoutová

Přečíst celý článek


Svatba v septimě

15. 2. 17

Dne 6. února 2017 na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši jsme mohli být svědky svatby dvou vynikajících studentů septimy – Jany Pickové a Viktora Semančíka. Obřad samotný proběhl v odpoledních hodinách v prostorách přístavby. Přítomní byli všichni třídní spolužáci a samozřejmě p. p. Musilová, která stála u zrodu celé akce. Nejdříve proběhl formální obřad ve skvělé režii Martina Strnada a rodičů snoubenců. Všichni přítomní se svatby a příprav aktivně a svědomitě účastnili a samotná ceremonie proběhla na výbornou. Po celé události byly slyšet příznivé ohlasy ze všech stran a to jak na obřad samotný, tak na bohatou svatební hostinu. I já jsem byl s průběhem svatby velmi spokojen a těším se na další podobné projekty. Zvláštní dík náleží p. p. Musilové za záštitu celé akce a Martinovi Veselému za obětavé nasazení při fotodokumentaci.