Oktáva (prima - oktáva / 2013 - 2021)

Třídní:

Žáci:

Adéla - Alena - Alžběta - Alžběta - Anna Marie - Jakub - Jan - Jan - Lenka - Lucie - Marián - Martina - Pavel - Sabina - Šimon - Šimon - Štěpánka - Tereza - Tereza - Tomáš - Tomáš - Tomáš - Veronika - Veronika - Viktor - Barbora - Klára - Klára - Kryštof - Michal - Ondřej - Vojtěch Mikuláš -

Kalendář:

1.-2.4.21 Velikonoční prázdniny
8.4.21 Maturitní zkouška – praktická
12.-16.4.21 Písemné práce profilové části MZ
3.-4.5.21 Společná část MZ (didaktické testy)
3.-7.5.21 Didaktické testy společné části MZ
17.-21.5.21 Ústní zkoušky společné a profilové části MZ