Výuka průřezových témat v ANJ

Výuka průřezových témat v anglickém jazyce

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.06/03.0082
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji
Výše přiznané podpory: 1 561 458,35 Kč (2680435399/0800)
Období: leden 2012 - prosinec 2012

Stručný popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení úrovně výuky anglického jazyka na Gymnáziu Karla Čapka prostřednictvím zavedení nepovinného předmětu, v rámci kterého budou v angličtině vyučována vybraná průřezová témata ze ŠVP. Jako specifický cíl projekt řeší připravenost žáků k následnému studiu na vysokých školách, které se zapojují do mezinárodních aktivit, a jejichž vyučovacím jazykem v současné době nezřídka bývá anglický jazyk. Projekt v tomto vychází z priorit Rady vysokých škol, mezi nimiž je také internacionalizace a mezinárodní spolupráce. Kvalitně připravený žák bude mít šanci uspět v takto konkurenčním prostředí. Prostřednictvím projektu dojde také ke zvýšení potenciálu zaměstnanosti žáků gymnázia v rámci ČR a EU.

Dílčí cíle jsou

Harmonogram

Realizační tým

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
[www.esfcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.msmt.cz]

Logolink OPVK