Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání (2006-08)

Nove cesty

Číslo akreditace: 15816/2006-25-368

3. běh

Cílem projektu Nové cesty bylo posílit mezipředmětové vztahy v přírodovědných a technických oblastech a vytvořit tvůrčí skupiny učitelů.

Účastníci = učitelé kromě osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu získali volný přístup do databáze vzdělávacích objektů (přípravy, pokusy, přednášky, experimenty), které lze využít pro výuku (ukázky třeba na této adrese: http://telmae.cz/home.nsf/HomePage?OpenAgent&base=lessonplans&lng=CZ).

Cena kurzu: 0 Kč, mateřská škola účastníků hradí pouze cestovní náhrady svých zaměstnanců

Druhý běh úspěšně absolvovalo ve science center Dobříš 12 učitelů. Projekt ze Základní školy Prachatice, Na Zlaté Stezce byl vyhodnocen mezi nejlepšími pěti projekty na celostátním setkání.


Během studia musí účastníci absolvovat úvodní setkání, navštívil alespoň jeden tématicky zaměřený den (Den Světla/Vody/Země) a vytvořit projekt (spolu s kolegy, můžete použít své již realizované nápady .c).

Pro úspěšné absolvování kurzu DVPP a získání certifikátu je nutné získat určitý počet bodů (viz tabulka níže). Body obdržíte za zpracování projektu (povinný) a za práci v on-line prostředí (studium materiálů, realizace vybrané přípravy...). Podle počtu navštívených "Dnů" se odvíjí potřebné množství bodů nutných k absolvování - pokud navštívíte pouze jeden "Den", musíte získat při on-line studiu 1200 bodů; pokud absolvujete všechny tři "Dny", postačí Vám pouze vypracovat ve spolupráci s kolegy projekt.

Tabulka bodů pro účastníky 3. běh


2. běh /ukončen/

Informace pro účastníky - časová osa

Druhý běh úspěšně absolvovalo ve science center Dobříš 8 učitelů. Projekt ze Základní školy Příbram VIII, Školní 35 zvítězil na celostátním setkání.

Tabulka bodů pro účastníky 2. běh


Vstup do kurzu pro účastníky 2. běhu - pozor nutné otevřít v Internet Exploreru


1. běh /již proběhl/

Projekt reší kritický nedostatek kurzu dalšího vzdělávání pro učitele přírodovědných a technických předmětů, zejména kurzů, které zdůraznují vzájemnou propojenost těchto oborů a promítají ji do dalších oblastí života jedince i společnosti v širších souvislostech (ochrana životního prostředí, idea udržitelného rozvoje).

Prostřednictvím učitelů se navrhovatelé zároveň snaží pozitivně působit na žáky a studenty, zvyšovat jejich pocit spoluzodpovědnosti, zájem o výše zmíněnou problematiku, a potenciálně i zájem o studium a práci v těchto oborech. Důraz je kladeni na rozvoj klíčových kompetencí učitelů i žáků, týmovou práci a inovativní přístup k výuce a učení se.

Projekt předpokládá proškolení 300 učitelů přírodovědných předmětů z celé České republiky ve třech etapách.V první etapě projektu vzniknou na vybraných školách střediska s proškolenými lektory, která dostanou k dispozici akreditované kurzy (DVPP MŠMT), a která budou dále ve druhé a třetí etapě projektu působit jako školicí centra pro region.

Projekt částečně navazuje na projekt JPD CZ.04.3.07/3.1.01.2/2037 a rozšiřuje jeho působnost na celou Českou republiku. Pět kombinovaných, vzájemně propojených kurzů, vytvořených v rámci JPD 3.1 (biologie, geografie, fyzika, chemie a technické předměty) bude posíleno o některé environmentální aspekty a nové metody smysluplné práce s informacemi a infromačními technologiemi.

Den vody (Strž, 10. května 2007)


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY