Mediální výchova kreativně

Mediální výchova kreativně

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0050
Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Výše přiznané podpory: 1 270 506 Kč (číslo účtu: 3072397389/0800)
Období: duben 2013 - listopad 2014

Představujeme projekt v číslech

1

webový portál s návody, postupy a metodikami pro psaní i práci s technikou či softwarem

2

řečnické duely

5

tištěných vydání školního časopisu - reportáže a jiné publicistické útvary vytvořené žáky

10

vydání internetové verze časopisu - s důrazem na videoreportáže, připravujeme spolupráci s MAS Brdy - Vltava

12

besed s odborníky (média, spisovatelé,...) - ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka

15

exkurzí do vybraných společností (mediální, výrobní,...)

30

žáků se zúčastní rétorického kurzu

48

žáků absolvuje kurz psaní všemi deseti

200

kusů každého vydání školního časopisu vytištěného externí tiskárnou

250

zapojených žáků celkem

608

dnů realizace projektu

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na implementaci školního vzdělávacího programu Karlík. Učitelé vytvoří pracovní listy, metodické materiály k mediální výchově, soubory návodů k různým druhům publicistických útvarů, manuály k tvorbě časopisu a videí. Žáci budou vytvářet pod odborným vedením časopis v tištěné a internetové podobě. Součástí časopisu budou i foto a videoreportáže. Pro žáky uskutečníme 12 exkurzí do mediálních či výrobních společnosti, ze kterých zpracují články / videa / fotoreportáže. Žáci získají zkušenosti v oblasti rétoriky a správného vystupování (na kurzu rétoriky), zúčastní se besed se zajímavými osobnostmi či veřejného řečnického duelu, mohou absolvovat výukový program psaní všemi deseti.

Partner projektu - Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Besedy budou dle požadavku příjemce konány v prostorách Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Jedná se o literární památník připomínající odkaz spisovatele Karla Čapka, žurnalisty Ferdinanda Peroutky a herečky Olgy Scheinpflugové. Svým zaměřením subjekt koresponduje s tematikou projektu. Partner dlouhodobě spolupracuje s řadou osobností v oblasti žurnalistiky a mediální scény.

Realizační tým

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
[www.esfcr.cz, www.strukturalni-fondy.cz, www.msmt.cz]

Logolink OPVK