Novinky

Kritéria přijímacího řízení

21. 1. 24

AKTUÁLNĚ: možnost podání přihlášek ke studiu byla prodloužena do 21. února 2024 (viz vyhláška 24/2024 Sb.)


Ředitel školy vydal kritéria a podmínky přijímacího řízení.  S ohledem na novou podobu přihlašování a zveřejňování výsledků přijímacího řízení v roce 2024 byla mírně poupravena oproti předchozím rokům i tato kritéria:

Podrobnější informace naleznete ve výše uvedeném dokumentu či zde na webu v sekci Pro uchazeče > Přijímací řízení.

[vložil: Daniel HOŠEK ]