Kronika

Dobříšské gymnázium slaví

10.1.2023

Gymnázium Karla Čapka oslaví v roce 2023 dvě významná jubilea. Na únor připadá výročí 100 let od narození dlouholetého ředitele školy a čestného občana Dobříše pana Miroslava Oliče. V září uplyne 70 let od otevření jedenáctileté střední školy na Dobříši. Ta se po čase transformovala na všeobecně vzdělávací střední školu a následně gymnázium. 

Obě tyto události si připomeneme na několika akcích prolínajících se celým rokem 2023:

Srdečně zveme všechny bývalé i současné žáky a přátele školy. 


související články: oslavy výročí Miroslav Olič