Novinky

Distanční a prezenční výuka

13.2.2021

V budově školy je povinné použití respirátoru minimálně třídy FFP2 (KN95) či obdobné ochrany úst a nosu.

Dopad aktuálních opatření ve školství na žáky našeho gymnázia naleznete v následující tabulce:

období 4. 1. – do odvolání neurčeno neurčeno neurčeno  
prezenční výuka (ve škole) nikdo VIII 4. III IV VIII 4. I II VIII 4. 
distanční výuka (on-line) I II III IV V VI VII VIII 
1. 2. 3. 4
I II III IV V VI VII
1. 2. 3.
I II V VI VII
1. 2. 3.

III IV V VI VII
1. 2. 3.

tabulka odpovídá aktuální verzi opatření ve školství (aktualizováno 26. 2. 2021)

Distanční výuka všech tříd se řídí dle stálého rozvrhu platného od 1. září. V tomto rozvrhu jsou v Bakalářích vyznačeny hodiny distančního vzdělávání (příznak DisV). Na meety zvou vyučující žáky buď prostřednictvím Google kalendáře nebo z Učebny. Případná prezenční výuka všech tříd probíhá dle stálého rozvrhu platného od 1. září (s přihlédnutím k případným suplováním).

[vložil: Daniel HOŠEK ]